Kontakt

Regelrätt finns anpassat för följande branscher;

  • Massa- och pappersindustri
  • Sågverk och annan träindustri
  • Vägtransporter
  • Skogsförvaltningar
  • Maskin och fordonstillverkning
  • Plantskolor
  • Skadedjursbekämpning
  • Biobränsleproducenter

För frågor om priser samt Regelrätts användning och funktioner, vänd Er till;

Eggertz & partner AB
SE-791 94 Falun
tel 023 - 663 01 00

mail: info[a]eggertz.se