Anslutna företag

Idag används Regelrätt vid över 150 industrier och företag i landet varav nära nog alla har certifierade miljöledningssystem. Regelrätt är anpassat för en rad branscher, bl a massa- och pappersindustri, träindustri, skogsförvaltning, maskin- och fordonstillverkning och vägtransporter.

Nedan anges de företag eller koncerner som använder Regelrätt inom de branscher där vi hittills har nått största andelen användare.

Massa- och pappersindustri

Billerud AB Gruvöns Bruk, Billerud Karlsborg AB, Billerud AB Skärblacka, Bäckhammars Bruk AB, Domsjö Fabriker AB, Holmen Paper AB, Iggesund Paper Board AB, Korsnäs AB, Mondi Dynäs AB, M-real Sverige AB; Rottneros AB, Smurfit Munksjö Aspa Bruk AB; Smurfit Munksjö Lagamill AB, Smurfit Munksjö Paper AB, SCA Graphic Sundsvall AB; SCA Packaging Munksund AB, SCA Packaging Obbola AB, SCA Transforest AB, Stora Enso AB, Södra Cell AB.

Träindustri

AB Karl Hedin, Backe Trä AB, Boda Såg i Dalarna, Bäckebrons Sågverk AB, Eksjö Industri AB, Frödinge Sågverks AB, Gapro AB, Ingarps Trävaru AB, Martinson Group AB, Moelven Valsåsen AB, Norra Skogsägarna, SCA Timber AB, Setra Sågade Trävaror AB, Siljans Timber AB, StoraEnso Timber AB, Södra Timber AB, Torpa Trä AB, TRÄAB Sävsjöström Trä AB, Vida AB.

Skogsförvaltningar

Bergvik Skog AB, Bordsjö Skogar AB, Boxholms Skogar AB, Brevens Bruk AB, Dalarnas Besparingsskogar, ECS Entreprenörscertifiering, Fortifikationsverket, Grönt Paraply i Sverige AB, Holmen Skog AB, Jokkmokks Allmänningsskogar, Lantbrukarnas Ekonomi AB, Kobergs Godsförvaltning AB, AB Viking Timber, Norra Skogsägarna, Norske Skog Jämtland AB, Orsa Besparingsskog, PanCert AB, Persson Invest Skog AB, Prosilva Skogscertifiering AB, SCA Skog AB, Semko-Dekra AB, Siljan Skog AB, Skogscertifiering i Mellansverige AB, SMF, Skogssällskapet, Skogsägarna Mellanskog ek.för, Skogsägarna Norrskog ek.för, Statens Fastighetsverk, Stenvalls skogar AB, Sveaskog AB, Sydved AB, Sydved energileveranser AB, Södra Skogsägarna ek.för, Uppsala Akademiförvaltning AB, Svenska Kyrkan Egendomsnämnden, Wikers AB, VSV Frakt AB, Västra Värmlands och Dals skogsägareförening.