• Daniel Eggertz, advokat/jägmästare, Eggertz Advokatbyrå

  Expertområde i Regelrätt: Skogsindustri, processrättsliga frågor och allmänna miljö- och arbetsmiljörättsligafrågor.
 • Anna Liljeblad, Civilingenjör, WSP Sverige AB

  Expertområde i Regelrätt: Miljöskatter, handel med utsläppsrätter, energilagstiftning.
 • Svetlana Borak, Kemiingenjör, SäkerhetsRådgivarna AB

  Expertområde i Regelrätt: Transport av farligt gods.
 • Sara Axelsson Grafisk ingenjör, Spira Studio AB

  Expertområde: Tekniskt ansvarig för Regelrätt. Layout och illustrationer till utbildningsmaterial.